Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Hamme. Bij laattijdige betaling is een intrest verschuldigd zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Afdrukken